Ikona nagłówka

Inspiracje

Zapraszamy do zainspirowania się inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017, FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018/2019, FIO Małopolska Lokalnie 2021, Małopolska Lokalnie 2022.
Projekt społeczny 2021
54
głosów

Krok za krokiem – małe zmiany o dużym znaczeniu dla środowiska

Projekt zakładał organizację: trzech warsztatów recyklingu, konkursu na dzieło wykonane metodą recyklingu, akcji sprzątania ścieżki rowerowej na terenie Mętkowa, połączonej z warsztatami segregowania śmieci oraz warsztatów kulinarnych w duchu zero waste. Dodatkowo, zorganizowana została piesza wycieczka do Rezerwatu Przyrody Bukowica połączona z warsztatami dotyczącymi znajomości roślinności leśnej oraz jej ekologicznego wykorzystania i piknik podsumowujący projekt.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
66
głosów

Pierwsze kroki Fundacji Tango Milonga

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Tango Milonga poprzez m.in. stworzenie identyfikacji wizualnej, strony internetowej www.fundacjatangomilonga.org oraz zakup sprzętu i wyposażenia do organizacji "milong".
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
75
głosów

KGW nie tylko od kuchni

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Grądach poprzez zakup stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego oraz telewizora. Członkinie KGW wzięły udział w treningu pozytywnego myślenia.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt społeczny 2021
153
głosów

Juzyna w Zapiecku

Projekt zakładał organizację warsztatów i pokazów dla najmłodszych mieszkańców Rzepiennika z wykonywania prac codziennych ich dziadków i pradziadków oraz cosplayowej wystawy "Życie codziennie Rzepienniczan". Ostatnim etapem była "juzyna (podwieczorek) w Zapiecku" - wydarzenie podsumowujące całość projektu połączone z otwarciem wystawy, występami zespołu folklorystycznego Rzepioki i degustacją pogórzańskich potraw.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
48
głosów

Zaplatanie sznurka

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny KGW w Podborzu poprzez organizację dla członkiń KGW warsztatów rękodzielniczych ze sznurka zaplatanego w różne wzory oraz malowania Zalipiańskich motywów kwiatowych. Aby promować działania koła odbyła się wystawa przygotowanych prac.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
12
głosów

Z myślą o przyszłości

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach poprzez zakup stoiska na kiermasze wraz z wyposażeniem oraz zwiększenie kompetencji członkiń KGW w zakresie: przeciwdziałania zagrożeniom występującym w kuchni, wymagań stawianych KGW przy sprzedaży wytworów i produktów spożywczych oraz obsługi Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
1
głosów

ROGATKA W SIECI. Projekt i realizacja strony internetowej Fundacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej Rogatka

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej Rogatka poprzez stworzenie strony internetowej https://www.fundacjarogatka.org.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt społeczny 2021
0
głosów

Bochnia pomaga czortkowianom

Projekt zakładał zorganizowanie wystawy ilustrującej historię i współczesność Czortkowa oraz dotychczasową działalność Stowarzyszenia "Wspólnota Bocheńska" na rzecz polskiej społeczności tam zamieszkującej.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
0
głosów

Kontrakt na kontakt – usprawnienie i przyspieszenie komunikacji z odbiorcami oferty Fundacji

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Czuła Stodoła poprzez zakup drukarki, laptopa i gilotyny do papieru oraz projekt i wydruk ulotek promujących działania statutowe organizacji.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030