Ikona nagłówka

Ambasadorowie Małopolska Lokalnie

Kazimierz Ogorzałek

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkie

Iwona Orzechowska

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS Nowy Sącz

Magdalena Furmanek- Kopiec

Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania Referat Aktywności Obywatelskiej

Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

Nowohucka działaczka społeczna Kraków

Urszula Palka-Ranosz

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, 34-642 Dobra 490

Mieczysława Żak

Miejska Biblioteka w Myślenicach Ul. Adama Mickiewcza 17, 32-400 Myślenice

Anna Kowalska

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy Urząd Gminy Mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany

Aneta Stawowczyk

Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie

Monika Świątek

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice

Tomasz Klęczar

Podinspektor Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy Oświęcim

Agnieszka Tobijasiewicz

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, radio Pryzmat, Łąka Spotkań

Ewa Oleksy-Baranowska

Inspektor Biuro Rady i Promocji Urząd Gminy i Miasta Proszowice

Monika Mucha – Labisko

Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław 32-329 Bolesław, ul. Główna 46

Jarosław Rak

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Inspektor Urząd Gminy Klucze 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1

Anna Siewiorek

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 10C

Dagmara Jedynak

Inspektor Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5

Anna Nędza

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy Urząd Gminy Mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany

Sylwia Wrona

Inspektor Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 3, pok. 2

Edyta Trojańska – Urbanik

Kierownik Referat Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji Urząd Gminy Gdów 32-420 Gdów, Rynek 40, pok.50

Agata Gumularz

Referat Promocji i Kultury Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Małgorzata Kaleta

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030