Ikona nagłówka

Kontakt do doradców

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18 / I piętro, 30-503 Kraków, NIP 94 52 102 152
Obszar działania:
miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, oświęcimski, tatrzański, wadowicki i wielicki.
Administrator generatora Witkac, specjalista ds. promocji:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, NIP 637 204 39 25
Obszar działania:
miasto Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, miechowski, olkuski, proszowicki, tarnowski
Doradcy ds. konkursu:
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030