Ikona nagłówka

Program w skrócie

Małopolska Lokalnie jest projektem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Poprzez realizację projektu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze od roku 2014 pomagają w rozwoju młodym/lokalnym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym i młodym/lokalnym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Obecnie projekt realizowany jest w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

W ramach Małopolska Lokalnie w roku 2024 przekażemy dla organizacji oraz grup nieformalnych z terenu Małopolski pulę środków 438 000 zł, w podziale na:

  • mikrodotacje dla projektów rozwojowych dla młodych/lokalnych organizacji pozarządowych oraz
  • dofinansowania projektów społecznych realizowanych przez młode/lokalne organizacje i grupy nieformalne w wysokości do 6.000 zł.

W roku 2024 dodatkowo nawiązano współpracę z:

  • Powiatem Oświęcimskim i Gminą Kęty, w których zorganizowany zostanie adekwatny lokalny konkurs grantowy dla mieszkańców z pulą środków 66 000 zł.
  • Gminą Chrzanów, w której zorganizowany zostanie adekwatny lokalny konkurs grantowy dla mieszkańców gminy z pulą środków 30 000 zł.
  • Gminą Mogilany, w której zorganizowany zostanie adekwatny lokalny konkurs grantowy dla mieszkańców gminy z pulą środków 42 000 zł.
  • Firmą Alexander Mann Solutions Poland, która wesprze realizację projektu wolontariatem merytorycznym swoich pracowników.
  • Miastem Kraków w ramach której zrealizowane zostaną filmy o krakowskich inicjatywach.
  • Powiatem Myślenickim, który sfinansuje wykonanie statuetek Małopolskich FIOłków.
  • Powiatem Wielickim, który wesprze projekt promocyjnie.

Poprzez realizację projektu Małopolska Lokalnie pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych.
Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030