Ikona nagłówka

Program w skrócie

Małopolska Lokalnie jest projektem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Poprzez realizację projektu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze od roku 2014 pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Obecnie projekt realizowany jest w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2023, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2021 roku do 30 grudnia 2023 roku.

W ramach Małopolska Lokalnie w latach 2021- 2023 przekażemy dla organizacji oraz grup nieformalnych z terenu Małopolski pulę środków 1 506 000 zł, w podziale na:

  • mikrodotacje dla projektów rozwojowych dla młodych organizacji pozarządowych oraz
  • dofinansowania projektów społecznych realizowanych przez młode organizacje i grupy nieformalne w wysokości do 6.000 zł.

W roku 2021 dodatkowo nawiązano współpracę z:

  • Powiatem Oświęcimskim, w którym zorganizowany zostanie adekwatny lokalny konkurs grantowy dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego z pulą środków 42 000 zł.
  • Firmą Alexander Mann Solutions Poland, która wesprze realizację projektu dofinansowaniem do grantów w wysokości 8 000 zł oraz wolontariatem merytorycznym swoich pracowników.
  • Miastem Kraków w ramach której zrealizowany zostanie Bal Społecznika oraz film o krakowskich inicjatywach.
  • Politechniką Krakowską, która będzie współorganizatorem konkursu na projekt statuetki Małopolskiego FIOłka – nagrody dla najciekawszych inicjatyw zrealizowanych z ramach projektu.
  • Powiatem Myślenickim, który sfinansuje wykonanie statuetek Małopolskich FIOłków.
  • Powiatem Wielickim, który wesprze projekt promocyjnie.

Poprzez realizację projektu Małopolska Lokalnie pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych.
Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030