Ikona nagłówka

Oferta

W ramach projektu Małopolska Lokalnie oferujemy kompleksową organizację Lokalnego lub Firmowego / Tematycznego Programu Grantowego dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych realizowaną w formie zakupu usługi.

W ramach Lokalnego lub Firmowego / Tematycznego Programu Grantowego zapewniamy:

  • organizację konkursu grantowego;
  • dofinansowanie do projektów społecznych grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych oraz projektów rozwojowych młodych organizacji pozarządowych;
  • wsparcie edukacyjne dla wnioskodawców i realizatorów w formie m.in. konsultacji wniosków, szkoleń, spotkań informacyjnych, wdrożeniowych i sieciujących;
  • dedykowaną opiekę doradczą dla realizatorów;
  • promocję realizowanych inicjatyw;
  • generator wniosków Witkac.pl;
  • bieżący kontakt z przedstawicielami samorządu.

Szczegółową ofertę przygotowujemy elastycznie, po poznaniu Państwa potrzeb.

Oferta
Osoba do kontaktu z przedstawicielami samorządów:
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030