Ikona nagłówka

Inspiracje

Zapraszamy do zainspirowania się inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017 oraz FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018/2019 i FIO Małopolska Lokalnie 2020.
Projekt rozwojowy 2021
867
głosów

Rozbudowa strony internetowej Fundacji Crush On Trash oraz stworzenie Platformy EkoUp promującej produkty powstałe w duchu EkoArt i Upcyclingu

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Crush On Trash poprzez stworzenie strony internetowej organizacji https://crushontrash.com i platformy EkoUp https://ekoup.org/ promującej twórców tworzących w duchu EkoArt.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt społeczny 2021
14
głosów

Małopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Projekt zakładał organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (niesłyszący, niedowidzący, niepełnosprawni intelektualnie i ruchowo, ze spektrum autyzmu i zaburzeniami afatycznymi) w wieku od 10 do 16 lat uczącej się w małopolskich ośrodkach specjalnych.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
300
głosów

Nauczanie przez zabawę, pomaganie przez działanie – Fundacja Peruna

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Peruna poprzez przygotowanie strategii działań dla organizacji, zakup materiałów promocyjnych (ulotki, rollup, gadżety promocyjne( drukarki mobilnej i rzutnika oraz poszerzenie oferty o warsztaty nt. zwierząt, ich dobrostanu i postępowania..
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
1
głosów

Czas na rozwój – mamy już rok i robimy kolejny krok

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny stowarzyszenia Różanka poprzez zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, opracowanie wartościowej merytorycznie oferty działań społecznych oraz podniesienie kompetencji członków organizacji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
8
głosów

zOrientowani na Kadrę

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Orienteeringu poprzez udział zespołu wspierającego stowarzyszenie w szkoleniu obejmującym zagadnienia związane z organizacją imprez na orientację.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt społeczny 2021
129
głosów

Żyj zdrowo, na sportowo!

Projekt zakładał organizację warsztatów plastycznych wprowadzających dzieci w świat zdrowego odżywiania, warsztatów z dietetykiem oraz wycieczki rekreacyjno - sportowej pod hasłem "Marsz po zdrowie" dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt społeczny 2021
8
głosów

Złap Oddech Od Nowa

Projekt zakładał organizację przez Stowarzyszenie Kultura Od Nowa warsztatów wzmacniających dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy odczuli negatywne skutki izolacji społecznej spowodowane: - zachorowaniem na Covid-19, - zmniejszeniem motywacji, utratą chęci lub możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, - pogorszeniem diety, jakości snu, nastroju -zwiększeniem poziomu stresu i napięcia nerwowego.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
2
głosów

Zintegrowani

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Wioskosfera poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i wyznaczenie kierunków rozwoju organizacji na najbliższe 5 lat oraz zakup sprzętu do organizacji spotkań.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt rozwojowy 2021
160
głosów

Za8ezpieCzoneSt0waRzySzenie!

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Zacięcie poprzez zakup sprzętu elektronicznego (laptop, tablet z funkcją telefonu komórkowego) oraz poprawę bezpieczeństwa i usystematyzowanie przechowywania prowadzonej dokumentacji działań Stowarzyszenia ze szczególnym naciskiem na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Projekt społeczny 2021
266
głosów

Z pomysłem w rzemiosło

Projekt zakładał organizację warsztatów rzemiosła - wykonania kwiatów z foarmiranu, wykorzystania ich w komponowaniu, tworzeniu kartek okolicznościowych i innych elementów dekoracyjnych, dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance.
Głosowanie od 29.11.2021 do 06.12.2021
Więcej
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030