Ikona nagłówka

Chcemy się rozwinąć, aby nie przeminąć

Status konkursu: Zakończony
06.11.2023 - 19.11.2023
Projekt rozwojowy 2023
31 głosów

Projekt rozwojowy Stowarzyszenia Muzycznego Hejnał Sieciechowice zakładał rozwój orkiestry poprzez nabór nowych członków, wspólne próby, zakup nowego instrumentu oraz szkolenie kapelmistrza w Ogólnopolskim Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.


Stowarzyszenie Muzyczne „HEJNAŁ” Sieciechowice zostało zawiązana na przełomie 2022 i 2023 roku. Sprawuje ono bezpośrednią opiekę nad działaniami Orkiestry Dętej „HEJNAŁ” Sieciechowice. Orkiestra Hejnał uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach o charakterze państwowym, religijnym, patriotycznym na terenie lokalnym, gminnym jak i wojewódzkim, prowadzi przemarsze, gra koncerty z okazji świąt państwowych i strażackich. Orkiestra korzysta z remizy OSP Sieciechowice jako miejsce nauki gry i prób. Za oficjalną datę powstania Orkiestry uważany jest 11 listopad 1910 r.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030