Ikona nagłówka

Rodzina znaczy Wiele

Status konkursu: Zakończony
06.11.2023 - 19.11.2023
Projekt społeczny 2023
167 głosów

Projekt grupy pracownicy socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach zakładał organizację warsztatów w zakresie propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich dla rodziców oraz warsztatów dla dzieci z zakresu emocji i wzmacniania poczucia własnej wartości, wspólnego spotkania rodzin oraz wycieczki.


Grupa nieformalna to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Grupę tą stanowi trzech pracowników socjalnych. Pracownicy tworzący grupę nieformalną mają wszechstronne rozeznanie problemów i potrzeb rodzin z terenu Gminy Iwanowice, ponieważ na co dzień pracują z tymi rodzinami. Ponadto z racji zamiłowań i pełnionych funkcji są wrażliwi na sprawy społeczne. Grupa na co dzień współpracuje z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek oraz Urzędem Gminy w Iwanowicach, dlatego będzie mogła skorzystać z ich zasobów lokalowych (świetlice wiejskie, sala obrad, itp.).

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030