Ikona nagłówka

Czy świeci słońce, czy pada deszcz, to u nas zawsze pogodnie jest

Status konkursu: Zakończony
06.11.2023 - 19.11.2023
Projekt rozwojowy 2023
17 głosów

Projekt rozwojowy KGW Michalinki z Zawady zakładał wzmocnienie instytucjonalne koła poprzez zakup dwóch namiotów oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu w trakcie wiejskich wydarzeń.


Cele Koła:

  1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; (…)
  5. reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  6. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
  7. wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowanie działań na rzecz środowisk wiejskich
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030