Ikona nagłówka

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej “Pod Cyrlom” w obiektywie!

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
105 głosów

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej “Pod Cyrlom” to organizacja działająca w zakresie kultury ludowej.

Jednym z głównych celów działalności Wnioskodawcy jest aktywizowanie społeczeństwa poprzez budowanie tożsamości regionu oraz działania na rzecz rozwoju zdolności artystycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym także osób z niepełnosprawnościami i starszych.

W marcu tego roku otrzymało znak jakości marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny na usługę warsztatową “Pieca zadym nie troncojcie”.

Stowarzyszenie wspiera warsztatami muzyczno – wokalnymi Gminny Zespół Pieśni i Tańca Halny. Podczas swoich działań obejmuje opieką instruktorską dzieci przygotowując ich do wystąpień publicznych. Bardzo ważnym jest aspekt wychowawczo – edukacyjny prowadzony przez stowarzyszenie, który podczas każdej próby prowadzi dialog z podopiecznymi oraz warsztaty tematyczne dotyczące historii kultury, tradycji tańca oraz zasobów lokalnych.

Wnioskodawca jest reprezentantem trzech zagórzańskich samorządów tj. Gminy Niedźwiedź oraz Giny i Miasta Mszana Dolna co jest efektem bardzo dobrej współpracy z lokalnymi samorządami oraz instytucjami kultury. Taniec, śpiew, muzyka to nieodłączny element życia stowarzyszenia. U Zagórzan, tak jak i w innych regionach, tańczono, śpiewano i grano przy różnych okazjach. Na przełomie wieków tworzyła się kultura regionu górali zagórzańskich – zwyczaje, obrzędy a także taniec i muzyka. Teren zamieszkiwany przez Zagórzan to region bardzo zróżnicowany wewnętrznie, posiadający wiele wpływów zarówno podhalańskich jak i krakowskich, orawskich i lachowskich. Zróżnicowana jest gwara, muzyka, śpiew i taniec. Przykładem jest skład muzyki. W południowej części regionu Zagórzan występuje w archaicznym składzie: prym, sekund, basy natomiast w północnej części regionu do składu muzyki dołącza klarnet i trąbka. Wszystko to miało duży wpływ na tworzenie się i rozwój bogatej kultury tego regionu. Jednak z czasem wiele kultywowanych tradycji, miedzy innymi wiele melodii i tańców ulega zapomnieniu, co bardzo zuboża ten region i jest ze szkodą dla lokalnej kultury. Tak stało się również z tańcami, zwanymi potocznie regionalnymi. Stowarzyszenie wychodzi zatem na przeciw i wdraża fundamentalne, stare, już zapomniane style aby przywrócić żywotność tego co tradycją pełną nazywało się kiedyś a o czym dzisiaj już młodzież nie pamięta. Kultywując najpiękniejsze tańce, muzykę słowa i gwarę zagórzańską jest na nowo prekursorem rzetelnego przekazu dla dzieci i młodzieży korzeni Zagórzan w regionie.


Projekt dofinansowany w ramach Małopolska Lokalnie 2022 zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Miłośników Kultury Góralskiej “Pod Cyrlom” poprzez zakup aparatu fotograficznego z osprzętem oraz organizację warsztatów fotograficznych i warsztatów z obsługi programu graficznego oraz sesji zdjęciowej dla członków organizacji.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030