Ikona nagłówka

Wzmocnienie zaplecza sprzętowego Fundacji VSA oraz podniesienie kompetencji jej Zespołu w zakresie wiedzy i umiejętności tworzenia atrakcyjnych postów i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji społecznej w Internecie

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
63 głosów

Fundacja Vitae Sal Amicitia to organizacja pozarządowa, z siedzibą w Czernichowie, angażująca się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania wspólnot i lokalnych społeczności: szkolnych, szachowych, rowerowych, kajakarskich, itp.

Przedmiotem działalności Fundacji Vitae Sal Amicitia jest Człowiek i jako organizacja dostrzegają potrzeby Człowieka, które umożliwiają jego prawidłowy rozwój, pozwalają osiągnąć mu określone role społeczne oraz zachować stan równowagi psychicznej.

Do działania motywuje ich zatem chęć niesienia pomocy do zaspakajania ludzkich potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku oraz samorealizacji.

Pragną tworzyć i pielęgnować społeczności, a nade wszystko zadbać o dzieci i młodzież oraz ich rodziny. Stawiają na edukację, również tę ekologiczną. Stoją na straży miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Dbają o rozwój fizyczny oraz intelektualny dzieci i młodzieży, w tym rozwijamy ich umiejętności oraz zainteresowania. W tym celu współpracują ze Szkołą Podstawową w Czernichowie im. Tadeusza Kościuszki, gdzie prowadzą atrakcyjne zajęcia z fizyki, matematyki, szachów oraz języka polskiego. Pobudzają, aktywizują i rozbudzają w uczniu chęć osobistego zaangażowania do zdobywania wiedzy.


Projekt realizowany w ramach Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Vitae Sal Amicitia poprzez organizację szkolenia z Social Media takich jak Facebook, Instagram, Tik Tok, You Tube dla zarzadu fundacji oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia warsztatów dla dzieci “Laboratorium Małego Fizyka”.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030