Ikona nagłówka

Usłysz o “Babie Dziwo”

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
4 głosów

Fundacja skupia się na działalności artystycznej w obszarze organizacji wydarzeń kulturalnych (spektakle, koncerty, warsztaty, czytania performatywne, prelekcje).

Współpracują na stałe m. in. z krakowskim Klubem Pod Jaszczurami oraz z Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Poza organizacją wydarzeń repertuarowych, inicjują wydarzenia charytatywne, nakierowane na wyrównywanie szans osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie Krakowa regularnie organizują wydarzenia w formie warsztatów, z których przychód przeznaczają na pomoc organizacjom pozarządowym: m. in. Fundacja „Na Ratunek” Dzieciom z Chorobą Nowotworową czy MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Kilkukrotnie występowali charytatywnie w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, zarówno ze spektaklami dramatycznymi, jak i wydarzeniami muzycznymi.

Organizacja silnie angażuje się też w sprawę pomocy ludności ukraińskiej na terenie Krakowa. Zorganizowali czytanie performatywne dramatu młodego ukraińskiego autora: Antona Hanskiego. 20 marca bieżącego roku miał również miejsce charytatywny spektakl „Baba Dziwo”, z którego cała kwota uzyskana z działalności odpłatnej została przekazana na rzecz pomocy Ukrainie. Zespół liczy obecnie około 15 aktywnie działających członków (organizatorów, aktorów, reżyserów, dramaturgów, kompozytorów oraz scenografów).


Projekt dofinansowany w ramach Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Teatr Przypadków Feralnych poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz realizację nagrania dramatu “Baba Dziwo” z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030