Ikona nagłówka

KGW “FILIPOWIANKI” – budowanie świadomości wizerunku i marki naszego KGW – działania promocyjne.

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
67 głosów

Koło Gospodyń Wiejskich Filipowianki to grupa wspaniałych kobiet działających na rzecz swojej miejscowości i jej mieszkańców, głównie skupiają się na najmłodszych i młodzieży oraz seniorach.

KGW Filipowianki jest organizacją społeczną działającą od ponad 60ciu lat przy Kółku Rolniczym. Działania Koła w poprzednich latach skupiały się głownie na działalności rolniczej i rękodzielniczej, ale 3 lata temu Koło przeszło pierwszą metamorfozę i zostało zarejestrowane w ARiMR. Koło uległo odświeżeniu i pozyskało w swoje szeregi nowe młode osoby, ale nadal kultywuje i podtrzymuje tradycję i historię wsi i regionu.


Projekt zrealizowany w ramach Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich Filipowianki poprzez promocję działań i wzrost rozpoznawalności KGW w lokalnej społeczności dzięki organizacji dnia otwartego KGW oraz warsztatów dla mieszkańców z wykorzystaniem zakupionej drukarki i przypinkownicy.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030