Ikona nagłówka

Inwestujemy “dla Ciebie”

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
74 głosów

Stowarzyszenie dla Ciebie koncentruje swoje działania gospodarując czas wolny dzieciom, młodzieży, seniorom i mieszkańcom ziemi grybowskiej poprzez różnego rodzaju inicjatywy tj. wyjazdy edukacyjne, wycieczki, półkolonie, warsztaty, akcje porządkowe i  ekologiczne.

 


Projekt dofinansowany w ramach Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia “Dla Ciebie” poprzez udział członków stowarzyszenia w kursach na kierownika i opiekuna wycieczek, organizację spotkania rozwojowego oraz zakup sprzętu biurowego.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030