Ikona nagłówka

Akcja Innowacja 2022 – zakup sprzętu komputerowego i przygotowanie strony internetowej

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
0 głosów

Fundacja Sztukarnia zajmuje się działalnością na rzecz kultury i sztuki.

Ich siedzibą jest Kraków, jednak starają się działać na terenie całej Polski, rozszerzając inicjatywy na nasze miasta rodzinne; miejsca zaprzyjaźnione. Fundacja została założona 21 czerwca 2018 roku przez dwie absolwentki zarządzania kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Teatralnej w Warszawie i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Realizowaliśmy warsztaty artystyczne oraz działania animacyjne dla takich instytucji jak Centrum Kultury Podgórza, Klub Kliny, Nowohuckie Centrum Kultury, Integracyjny Klub Olsza oraz Krakowskie Forum Kultury w Krakowie. Współpracowaliśmy również z Festiwalem Retro (Kogel Mogel). Ich działalność opiera się na trzech głównych filarach-kultura-edukacja -społeczność. Starają się dbać o synergię działań w poszczególnych dziedzinach. Angażują się w działania społeczne. Brali udział w Tygodniu Organizacji Pozarządowych, oferując mieszkańcom bezpłatne zajęcia teatralne. Realizowali Wielopokoleniowe Warsztaty Rękodzieła dla rodzin, uczestniczyły w programie ”Masz Głos” z projektem ”#niezaklejajkultury”, starając się zwrócić uwagę na problem zaklejania plakatów kulturalnych w mieście.

Ważna jest dla nich społeczność lokalna, dla której pracujemy. Działali w grupach stałych oraz okolicznościowych z dziećmi od lat czterech wzwyż, młodzieżą, osobami dorosłymi a także seniorami. Szczególne miejsce w ich działaniach mają dzieci oraz młodzież. To im w większości dedykują projekty i pomysły. Z tymi społecznościami pracują najwięcej i starają się otwierać na ich potrzeby. Byli wsparciem merytoryczno-organizacyjnym nieformalnej grupy młodzieży przy spektaklu ”Młodzi Młodym” pracując z osobami w wieku 13-19 lat w roku 2018 oraz przy Festiwalu Młodych w 2019 roku. Mają doświadczenie w realizacji półkolonii artystycznych (cztery edycje jako organizator), jak również w prowadzeniu zajęć teatralnych kończących się spektaklem.


Projekt dofinansowany w ramach Małopolska Lokalnie 2022 zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Sztukarnia poprzez zakup sprzętu komputerowego i przygotowanie strony internetowej.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030