Ikona nagłówka

Głosowanie

W dniach od 14 do 27 listopada 2022 roku do godziny 12.00 zapraszamy do głosowania w konkursie "Mamy FIOła na Małopolskę" FIOłek Publiczności, czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach projektu Małopolska Lokalnie 2022. Uczestnictwo w Konkursie polega na oddaniu głosu na stronie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie na wybraną przez Głosującego Inicjatywę zrealizowaną w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022. Warunkiem skutecznego oddania głosu na stronie Konkursu jest posiadanie aktywnego adresu email i potwierdzenie oddania głosu poprzez w link aktywacyjny przesłany na podany adres email. UWAGA! Link może wylądować w spamie! Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować wiele razy na wybraną przez siebie Inicjatywę, z tym zastrzeżeniem, że nie więcej niż jeden głos dziennie z jednego adresu IP.
Projekt rozwojowy 2022
4
głosów

Usłysz o “Babie Dziwo”

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Teatr Przypadków Feralnych poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz realizację nagrania dramatu "Baba Dziwo" z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
21
głosów

Laboratorium Twórczych Superwizji

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Twórcze Superwizje poprzez dopracowanie strategii rozwoju i promocji organizacji, stworzenie strony https://tworczesuperwizje.pl/ oraz zakup cyfrowego rejestratora dźwięku i stabilizującego uchwytu do telefonu.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
74
głosów

Inwestujemy “dla Ciebie”

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia "Dla Ciebie" poprzez udział członków stowarzyszenia w kursach na kierownika i opiekuna wycieczek, organizację spotkania rozwojowego oraz zakup sprzętu biurowego.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
67
głosów

KGW “FILIPOWIANKI” – budowanie świadomości wizerunku i marki naszego KGW – działania promocyjne.

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich Filipowianki poprzez promocję działań i wzrost rozpoznawalności KGW w lokalnej społeczności dzięki organizacji dnia otwartego KGW oraz warsztatów dla mieszkańców z wykorzystaniem zakupionej drukarki i przypinkownicy.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
63
głosów

Wzmocnienie zaplecza sprzętowego Fundacji VSA oraz podniesienie kompetencji jej Zespołu w zakresie wiedzy i umiejętności tworzenia atrakcyjnych postów i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji społecznej w Internecie

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Vitae Sal Amicitia poprzez organizację szkolenia z Social Media takich jak Facebook, Instagram, Tik Tok, You Tube dla zarzadu fundacji oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia warsztatów dla dzieci "Laboratorium Małego Fizyka".
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
1
głosów

Po owocach ją poznacie. Rozwój Fundacji Owocna poprzez profesjonalizację, edukację i promocję

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Owocna poprzez organizację warsztatów strategicznych dla wolontariuszy i ambasadorów oraz zakup sprzętu biurowego.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
3
głosów

Fundacja Radosna tworzy Strategię działania na 3 lata

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Radosna poprzez opracowanie strategii rozwoju fundacji na okres trzech lat, promocję działań fundacji na facebooku oraz zakup sprzętu biurowego.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt rozwojowy 2022
4
głosów

Rozwój – Strategia – Działanie

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji AHA poprzez stworzenie strony www organizacji, profilu na facebooku i zakup sprzętu biurowego.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030