Ikona nagłówka

Głosowanie

W dniach od 14 do 27 listopada 2022 roku do godziny 12.00 zapraszamy do głosowania w konkursie "Mamy FIOła na Małopolskę" FIOłek Publiczności, czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach projektu Małopolska Lokalnie 2022. Uczestnictwo w Konkursie polega na oddaniu głosu na stronie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie na wybraną przez Głosującego Inicjatywę zrealizowaną w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022. Warunkiem skutecznego oddania głosu na stronie Konkursu jest posiadanie aktywnego adresu email i potwierdzenie oddania głosu poprzez w link aktywacyjny przesłany na podany adres email. UWAGA! Link może wylądować w spamie! Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować wiele razy na wybraną przez siebie Inicjatywę, z tym zastrzeżeniem, że nie więcej niż jeden głos dziennie z jednego adresu IP.
Projekt społeczny 2022
53
głosów

“Noc Kupały” integracyjny piknik polsko-ukraiński

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Łączymy ludzi zakładał organizację gry terenowej i pikniku dla rodzin polskich i ukraińskich z gminy Kęty.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
125
głosów

Mieszkamy razem – grajmy razem!

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Razem dla Ponikwi zakładał organizację dla dzieci i młodzieży treningów piłki nożnej oraz meczu połączonego ze wspólnym ogniskiem dla mieszkańców.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
49
głosów

#Razem Aktywnie z Ukrainą

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Razem Aktywnie zakładał organizację Festiwalu Gier Świata oraz Wieczorku Kultury Ukraińsko - Polskiej dla mieszkańców gminy Mogilany.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
165
głosów

W poszukiwaniu małopolskich korzeni

Projekt realizowany przez Wspólnotę Młodzieży Niepełnosprawnej działającej przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce zakładał organizację aktywizujących warsztatów wyjazdowych nakierowanych na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
435
głosów

Przywrócić pamięć o bohaterze

Projekt realizowany przez Grupę Operacyjną "Kęty" im. 3. kompanii Obrony Narodowej "Kęty" zakładał organizację wyjazdu śladami ppłk Jury dla członków Grupy, spotkania mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach z ekspertami z dziedziny Korpusu Ochrony Pogranicza i polskich formacji granicznych, z którymi związany był ppłk Jacek Jura, wydanie broszury przybliżającej postać ppłk Jury oraz działalność Grupy i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ppłk Jury na budynku dawnej strzelnicy.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
69
głosów

EkoModne Szycie

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Twórcze Czwartki zakładał organizację w Wieliczce warsztatów o modzie i stylizacji, podstaw szycia, z przeróbek krawieckich oraz sesji zdjęciowej dla uczestniczek warsztatów.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
156
głosów

Akademia Aktywności Polsko-Ukraińskiej

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Polsko - Ukraińska Strefa Społeczna zakładał organizację lekcji języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy do gminy Biskupice. Dodatkowo zrealizowano zajęcia dla maluszków, których rodzice i rodzeństwo uczestniczyli w lekcjach języka polskiego oraz zajęcia warsztatowo-animacyjne, które pozwoliły na spotkanie się rodzin z Ukrainy, integrację, wymianę kontaktów.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
12
głosów

Wiosna w Sercach Seniorów

Projekt realizowany przez Klub Seniora Zaborze zakładał organizację wycieczek, warsztatów z neurografiki oraz zabawy przy muzyce i prażonych poprzedzonej wykładem o zdrowym żywieniu w wieku senioralnym dla seniorów z Zaborza i okolic.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
11
głosów

Tilia – drzewo wierne

Projekt Stowarzyszenia Literackiego Tilia zakładał organizację warsztatów literackich dla dzieci z Polski i Ukrainy mieszkających w gminie Myślenice. Efektem spotkań jest tomik dwujęzycznej poezji z własnymi ilustracjami uczestników.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Projekt społeczny 2022
2
głosów

Warszatatomania

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Lokalni społecznicy zakładał organizację dla dzieci z terenu gminy Brzeszcze różnorodnych warsztatów nawiązujących tematyką do Kalendarza Świąt Nietypowych.
Głosowanie od 14.11.2022 do 27.11.2022
Więcej
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030