Ikona nagłówka

Zakręceni tańcem

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
147 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Banda Burek poprzez zakup 2 kompletów strojów śląskich i przygotowanie układu tanecznego.

 

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030