Ikona nagłówka

Za8ezpieCzoneSt0waRzySzenie!

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
160 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Zacięcie poprzez zakup sprzętu elektronicznego (laptop, tablet z funkcją telefonu komórkowego) oraz poprawę bezpieczeństwa i usystematyzowanie przechowywania prowadzonej dokumentacji działań Stowarzyszenia ze szczególnym naciskiem na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Stowarzyszenie Zacięcie swoją główną działalność skupia wokół wspinaczki sportowej, która jest dla nas jednak tylko narzędziem do realizacji ich głównego celu. Celem tym jest wzmocnienie pozytywnych relacji między otaczającymi ich ludźmi (szczególnie w rodzinie) oraz wsparcie w rozwoju samodzielności, odpowiedzialności i budowaniu realistycznego obrazu siebie. W ramach działalności prowadzą zajęcia z elementami wspinaczki dla dzieci oraz ich rodzin. Są to głównie sekcje dziecięce i rodzinne oraz dodatkowo wyjazdy w skały. Angażują się również w działania proekologiczne, propagują zdrowy styl życia oraz pokazują różnorodne pomysły na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030