Ikona nagłówka

Z myślą o przyszłości

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
12 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach poprzez zakup stoiska na kiermasze wraz z wyposażeniem oraz zwiększenie kompetencji członkiń KGW w zakresie: przeciwdziałania zagrożeniom występującym w kuchni, wymagań stawianych KGW przy sprzedaży wytworów i produktów spożywczych oraz obsługi Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów.

KGW w Rodakach jest młodą organizacją zarejestrowaną ARiMR w 2018 roku. Obszar działania organizacji ma charakter lokalny i obejmuje wieś Rodaki, gminę Klucze. Koło bierze udział w wystawach, kiermaszach, występach, dożynkach i innych wydarzeniach gminnych i powiatowych. Współpracuje z Domem Kultury w Kluczach, innymi Kołami z tereny gminy.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030