Ikona nagłówka

Start! WYRAZ – Stowarzyszenie Artystyczne

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
0 głosów

WYRAZ – STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE skupia osoby ze środowiska artystycznego.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie w Tarnowie aktywnego środowiska artystycznego, stanowiącego miejsce powstawania, eksponowania i konfrontacji działań artystycznych ze środowiskami artystycznymi z kraju i zagranicy, otwartego na różnorodne postawy twórcze, dokumentującego aktualne działania, współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą, promującego realizowanie działań artystycznych oraz wspieranie i inicjowanie działań twórczych m.in na rzecz młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Artystycznego WYRAZ poprzez zakup przenośnej prasy do grafiki warsztatowej, rzutnika i drukarki oraz organizację warsztatów z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030