Ikona nagłówka

Wyposażenie w niezbędny sprzęt

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
0 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi “Strażak” w Oświęcimiu poprzez zakup drukarki.

Stowarzyszenie liczy 21 osób i prowadzi klub honorowych dawców krwi, który liczy 122 członków. Rocznie, dzięki akcjom stowarzyszenia, oddawane jest ponad 100 litrów krwi. Stowarzyszenie organizuje również akcje edukacyjne i promocyjne z zakresu: honorowego krwiodawstwa, transplantologii i pomocy przedmedycznej, zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzeń sportowych rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030