Ikona nagłówka

W poszukiwaniu małopolskich korzeni

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
165 głosów

Projekt realizowany przez Wspólnotę Młodzieży Niepełnosprawnej działającej przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce zakładał organizację aktywizujących warsztatów wyjazdowych nakierowanych na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Wspólnota Młodzieży Niepełnosprawnej działa przy kościele św. Klemensa w Wieliczce od ok. 6 lat. Aktualnie składa się z ok. 18 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej, ich opiekunów oraz ok. 4 wolontariuszy. Wspólnota działa na terenie Wieliczki i powstała z inicjatywy rodziców, w odpowiedzi na aktualne potrzeby naszego środowiska. Członkowie Wspólnoty, z racji swojej niepełnosprawności mają utrudniony kontakt z grupą rówieśniczą, ponieważ osoby zdrowe niezbyt często utrzymują trwałe relacje z osobami niepełnosprawnymi.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030