Ikona nagłówka

Twórcze Superwizje

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
35 głosów

Projekt zakładał organizację przez grupę nieformalną Strefa Graniczna 4 wystaw dorobku twórczego członków grupy, 4 warsztatów w których prezentowali swoje umiejętności mieszkańcom i panelu dyskusyjnego o potrzebach mieszkańców związanych z życiem społeczno-kulturalnym miasta.

  • 4 równorzędne wystawy dorobku twórczego grupy nieformalnej Strefa Graniczna, podczas których członkowie grupy zaprezentowali się uczestnikom przez pryzmat sztuki – pocztówek artystycznych, rzemiosła/instalacji artystycznej, grafiki ornamentalnej oraz rysunku/rzeźby; po czasie przeznaczonym na kontemplację własną, zaprosili uczestników wydarzenia do wysłuchania krótkich opowieści o naszej drodze twórczej, wartościach, które chcą przekazywać światu oraz inspiracjach, które im towarzyszą na co dzień.
  • 4 równorzędne warsztaty manualne, podczas których podzielimy się z uczestnikami swoimi umiejętnościami – kolaż intuicyjny, praca z drewnem, stemple karpackie oraz rysunek węglem; podczas warsztatów powstaną prace, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą do domu lub, po zakończeniu warsztatów, zaprezentować je w naszej pracowni w myśl naszego przekonania o tym, że każdy jest artystą i ma w sobie pierwiastek twórczy, którym może podzielić się ze światem
  • 1 panel dyskusyjny na zakończenie wydarzenia – wydarzenie zamknąć dyskusją z mieszkańcami miasta, podczas której wspólnie mieli okazję wymienić się wrażeniami i refleksjami, opowiedzieć o swoich potrzebach związanych z życiem społeczno-kulturalnym miasta oraz wyciągnąć wnioski przydatne w przyszłości.
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030