Ikona nagłówka

Doposażenie kluczem do wzmocnienia rozwoju organizacji

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
84 głosów

Główne cele i zadania TMZZ

  • popularyzowanie wiedzy historycznej o Ziemi Zatorskiej, ukazywanie walorów regionalnych, kulturowych, krajoznawczych naszej Małej Ojczyzny,
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią regionu, jego przeszłością, dniem dzisiejszym i przyszłością ,
  • zbieranie, opracowywanie i kompletowanie materiałów archiwalnych, bogacenie zbiorów muzealnych dla przyszłego muzeum miasta,
  • opracowania monograficzne,
  • współpraca z Władzami Miasta na rzecz ochrony zabytków, środowiska naturalnego, estetyzacji miasta i gminy,
  • upowszechnianie historii, ukazywanie wartości kulturowych regionu poprzez wydawnictwa, środki masowego przekazu ? radio, prasę, TV ? wystawy, konkursy, pogadanki, kiermasze pamiątek, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami, regionalne imprezy i prezentacje środowiskowe ukazujące tradycje, obrzędy, zwyczaje naszej Małej Ojczyzny ,
  • zachowanie pamięci o ofiarach wojen światowych, uczestnikach walk oraz martyrologii w obozach zagłady z terenu Zatorszczyzny ,
  • przyjmowanie i oprowadzanie turystów po mieście i obiektach zabytkowych.

Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakłada rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej poprzez zakup telewizora, skanera, laptopa potrzebnych do digitalizacji i prezentacji zbiorów archiwalnych.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030