Ikona nagłówka

Doposażenie Teatru pod Zamkiem w Dobczycach

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
41 głosów

Stowarzyszenie Teatr pod Zamkiem w Dobczycach powstało z inicjatywy mieszkańców Dobczyc w celu reaktywowania amatorskiego Teatru w Dobczycach, założonego i prowadzonego od 1936 roku.

Przygotowali i wystawili z udziałem aktorów – amatorów będących członkami stowarzyszenia spektakl: Zemsta Aleksandra Fredry. Dotychczas odbyły się 4 spektakle, które spotkały się z owacyjnym przyjęciem przez widzów. Relacje z nich były zarówno w prasie jak i telewizji nawet ogólnopolskiej.

W planach mają następne spektakle np. w Gdowie i Suchej Beskidzkiej, a nawet w Ustce, która jest miastem partnerskim Dobczyc. Pracują nad nowym repertuarem oraz organizacją spotkań z mieszkańcami (dla wszystkich grup wiekowych), w których będą propagować literaturę i teatr jako alternatywę dla spędzania czasu ‘ze smartfonem w ręce’. Kontynuują też prowadzenie Kroniki Teatru, którą prowadził teatr przedwojenny. Planują także spotkania z aktorami teatru, także tymi którzy grali w tym ‘starym teatrze’.

Będą też organizować konkursy teatralne i recytatorskie dla mieszkańców bez ograniczeń wiekowych, z których wyłonią przyszłych członków zespołu teatralnego.
Każdy spektakl dokumentują fotograficznie i filmowo, dokumentację tę wykorzystują do kroniki, na profilu Teatru na Facebooku, a także jako filmiki reklamowe.


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Teatr pod Zamkiem w Dobczycach poprzez wyposażenia biurowego – laptopa, aparatu i innych elementów niezbędnych do większej profesjonalizacji spektakli teatralnych.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030