Ikona nagłówka

Szlakiem kęckich muzeów: odkrywamy przeszłość regionu

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
48 głosów

Projekt Towarzystwa Miłośników Kęt zakładał stworzenie internetowej platformy www.historia.kety.pl dla promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego Kęt i okolicy oraz prezentowania wiedzy z zakresu historii dotyczącej ziemi oświęcimskiej.

W samym niewielkich Kętach funkcjonuje obecnie sześć placówek o charakterze muzealnym, prezentujących pamiątki przeszłości nie tylko związane z gminą Kęty, Małopolską Zachodnią, czy pograniczem śląsko-małopolskim. Oprócz wspomnianego, zinstytucjonalizowanego Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (posiadającego w swych zbiorach już prawie 8 tysięcy muzealiów, a założonego na bazie Zbiorów Historycznych Miasta Kęt powstałych w 1977 roku) istnieją jeszcze: sala pamięci na kęckiej strzelnicy prowadzonej przez Grupę Operacyjną im. 3 Kompanii Obrony Narodowej Kęty, sala historyczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach, Muzeum Matek Założycielek w klasztorze Zgromadzenia Zmartwychwstanek, Muzeum klasztorne w klasztorze OO. Franciszkanów oraz Muzeum Motocykli z Duszą w Domu Kultury w Kętach. Ponadto w przygotowaniu jest sala historyczna w OSP w Kętach, a na terenie sołectw gminy funkcjonują jeszcze pomniejsze, aczkolwiek przechowujące cenne eksponaty, miejsca, jak: izba tradycji w OSP w Nowej Wsi czy sala historyczna przy Szkole Podstawowej w Bielanach.

O tych placówkach – poza pierwszej z wymienionych – próżno szukać informacji w sieci, nie są też obecne w świadomości lokalnej, nie mówiąc już o turystach. Projekt proponowany TMK zakłada więc stworzenie swoistego szlaku kęckich muzeów, ich integrację, prezentację działalności i zbiorów, umożliwienie dotarcia do nich nowych odbiorców. W statutowych założeniach TMK leży współpraca z Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Kęt oraz jego promocję.


Towarzystwo Miłośników Kęt powstało w 1977 roku, w atmosferze jubileuszu 700-lecia praw miejskich Kęt. Od tej pory zajmuje się przede wszystkim dbałością o zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Kęt, jego promocję i popularyzację wiedzy, także poprzez ścisłą współpracę z Muzeum i Gminą Kęty. Obecnie zrzesza ok. 60 członków, a od niedawna nową siedzibą organizacji jest Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13. Swoje działania opiera na pracy społecznej, co widać na przykładzie działalności wydawniczej oraz organizacji kwesty na rzecz ratowania cmentarnych zabytków. Za działania TMK w 2017 roku otrzymało tytuł „Zasłużony dla Gminy Kęty”.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030