Ikona nagłówka

Mierzymy siły na zamiary – dewiza mniej sprawnych fizycznie emerytów z Ryglic

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
58 głosów

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Tuziemcy w Ryglicach zakładał zaprojektowane sześciu tras spacerowych wraz z miejscami odpoczynku w okolicy Ryglic oraz organizację wycieczek krajoznawczych.

Do zaprojektowania wybrali trasy na których spotyka się wiele pięknych zakątków Ryglic, czarowne ustronia o których najczęściej nie wszyscy wiedzą. Jako wsparcie spacerujących ustawiono w ławki na 25 km 6 szt. –  drogi się splatają i te same miejsca odpoczynku posłużą na dwie wyprawy. Są to drogi o najmniejszym ruchu samochodowym, wybrane tak, żeby zaczynać w Rynku i wracać w to samo miejsce ale inną drogą. Na ławkach można odpocząć i nacieszyć się widokami.


Stowarzyszenie Tuziemcy w Ryglicach zrzesza 20 członków w wieku emerytalnym i w 60% z grupami niepełnosprawności, nawet w 3 przypadkach znacznym. Ich działanie skupia się na szukaniu możliwości ciekawych rozwiązań do wspólnego spędzania czasu. Lubią spędzać czas czynnie.

Cele działania stowarzyszenia:

  • Integracja społeczna poprzez włączenie osób niepełnosprawnych i starszych w wieku emerytalnym do życia w przestrzeni społecznej.
  • Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym w zakresie pokonywania barier mentalnych w odniesieniu do tych osób.
  • Pobudzenie środowiska lokalnego do zainteresowania się potrzebami i problemami osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Organizowanie czasu wolnego dla dorosłych w zakresie dokształcania, rozrywki i turystyki oraz zajęć służącym poprawie kondycji zdrowotnej i ogólnie kultury fizycznej.
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030