Ikona nagłówka

traFIOne pomysły- uaktywniają zmysły

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
8 głosów

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Róbmy swoje zakładał organizację warsztatów artystycznych, z tworzenia naturalnych kosmetyków, zajęć fitness oraz spotkań z grami planszowymi dla mieszkańców Łowczowa.


Stowarzyszenie „Róbmy swoje” zostało założone w 2017 roku, swą działalność rozpoczynało jako nieformalna grupa teatralna. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy wolontariackiej członków. Założycielem i prezesem Stowarzyszenia jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, animator zabaw dziecięcych, instruktor harcerski ZHP, technik florysta. W skład stowarzyszenia wchodzą osoby z przygotowaniem przydatnym do realizacji wspólnych działań (technik krawiectwa, cukiernik, instruktor rękodzieła artystycznego, pracownik administracyjny szkoły, pedagog, instruktorzy harcerscy). Stowarzyszenie liczy ośmiu członków z umiejętnościami organizacyjnymi oraz chęcią do działania. Stowarzyszenie ma na swoim koncie organizację kolonii letnich, biwaków, rajdów, balu charytatywnego na rzecz chorego chłopca, 4 pełnometrażowe spektakle dla dzieci, animacje imprez dla dzieci oraz dorosłych, reprezentowanie wsi na gminnych turniejach, współorganizację Dnia Seniora, dożynek oraz festynów.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030