Ikona nagłówka

Pod wspólnym niebem – Під спільним небом

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
22 głosów

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze BRZOST zakładał organizację 6 spotkań w Ogrodzie Społecznym, 1 spaceru przyrodniczego, Dnia Sąsiada i zwiedzania Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej dla mieszkańców gminy Brzeszcze i uchodźców wojennych z Ukrainy.

Działania:

 •  6 spotkań w Ogrodzie Społecznym “Rozmowy przy kawie i herbacie – Розмови за кавою, чаєм” podczas których były prowadzone animacje dla dzieci, a dorośli rozmawiali o zainteresowaniach, bieżących wyzwaniach i możliwościach ich wsparcia. Podczas spotkań uczyli się uczyć języka polskiego i ukraińskiego (m.in. identyfikować rośliny, bawić się w gry słowne, szukać podobieństwa i różnić w słowach, prowadzić konwersacje przydatne w życiu codziennym i pracy. Warsztaty poprowadziły zaproszone organizacje: harcerze dla dzieci i młodzieży, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior+, Zespół Brzeszczanki zaśpiewał brzeszczańskie piosenki, a goście zaprezentowali ukraińskie.
 • spacer przyrodniczy po okolicy z Grzegorzem Baczkowskim –  spacer po ciekawych zakątkach przyrodniczych Gminy Brzeszcze, spacer z tłumaczem, nauka języka polskiego i ukraińskiego w terenie;
 • Dzień Sąsiada w Ogrodzie Społecznym – День сусіда в громадському саду. Atrakcją Dnia Sąsiada były m.in. Barszcz Ukraiński i Prażone, dla dzieci atrakcje. Był to czas na rozmowy, gry i zabawy.
 • Rozmowy o moim mieście – Розповідає про моє місто – rozmowy o miejscowościach z których pochodzą uchodźcy. Wątki tych rozmów zamieszczono w Żywej Kronice Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze https://kronika.brzost.brzeszcze.pl/. Chętne rodziny zaproszono do rodzinnej sesji zdjęciowej. Zdjęcia te znajdują się na ścianie ekspozycyjnej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w ramach akcji Portret Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej; https://www.muzeumpamieci.pl/zapraszamy-do-stworzenia-zbiorowego-portretu-mieszkancow/, którą uczestnicy zobaczą podczas zwiedzania Muzeum. Rodziny otrzymały zdjęcia z sesji na pamiątkę wydarzenia.

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” zostało założone w 2000 roku, a zarejestrowane w KRS 13.08.2001 roku. Utworzyli je ludzie, pragnący uchronić od zapomnienia najpiękniejsze wartości z historii, kultury i tradycji gminy Brzeszcze.

Celami Stowarzyszenia są:

 • ocalenie od zapomnienia historii Gminy Brzeszcze oraz lokalnej kultury ludowej poprzez organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań, mających na celu ich ochronę, a także podniesienie ich znaczenia wśród społeczności lokalnej;
 • promocja lokalnych twórców kultury i sztuki; integracja środowiska osób, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego;
 • rozwój edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia w Gminie Brzeszcze;
 • poszanowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z terenu Gminy Brzeszcze;
 • integracja społeczności lokalnej oraz promowanie w niej idei samorządności;
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Brzeszcze;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Brzeszcze;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeszcze;
 • działalność na rzecz rewitalizacji; promocja Gminy Brzeszcze.
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030