Ikona nagłówka

W pełni doposażeni – gotowi by działać

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
8 głosów

Celem i misją Stowarzyszenia jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. W związku z tym jego członkowie podejmują szereg działań, chcąc stworzyć przestrzeń, zarówno wirtualną jak i realną, dla rodzin o otwartych sercach i domach, wrażliwych na krzywdę innych, zwłaszcza dzieci. Członkowie są otwarci na współpracę z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego wykonującymi zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, innymi stowarzyszeniami i fundacjami, rodzinami zastępczymi spoza miasta Tarnowa oraz osobami chcącymi wesprzeć działania stowarzyszenia.


Projekt zakłada rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Miejmy Siebie poprzez organizację spotkań o charakterze konsultacji (członków Stowarzyszenia z rodzinami zastępczymi z terenu miasta Tarnowa) i wyznaczenie kierunków rozwoju organizacji na kolejne 4 lata oraz zakup mebli i sprzętu do organizacji spotkań (stół rozkładany duży, 20 krzeseł rozkładanych, tablica magnetyczna suchościeralna wraz z flamastrami, 2 x mała sofa).

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030