Ikona nagłówka

Jak i dlaczego warto pomagać sobie i innym?

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
54 głosów

Projekt Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi “Strażak” w Oświęcimiu zakładał organizację spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, których celem było przekazanie wiedzy o roli i znaczeniu: pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowego trybu życia (odżywiania, aktywności fizycznej), honorowego krwiodawstwa, niesienia i udzielania pomocy osobom potrzebującym oraz szeroko rozumianej wrażliwości społecznej.

Uczestnikami spotkań edukacyjnych były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: 10 – 15 lat oraz 16 – 18 lat, w tym przede wszystkim członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, rekrutowani przez opiekunów tych drużyn oraz Naczelników Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Harmonogram zajęć obejmował:

• zapoznanie dzieci z tematyką krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez filmy i slajdy wyświetlane za pomocą laptopa oraz przeprowadzenie krótkiej ankiety sprawdzającej wiedzę z ww. tematu – czas trwania tej części spotkania to około 40 min.

• test sprawdzający wiedzę z pierwszej pomocy oraz wyświetlenie filmu wprowadzającego do zajęć praktycznych – czas trwania około 30 min.

• poczęstunek w ramach 15-minutowej przerwy

• zajęcia praktyczne prowadzone w dwóch grupach, zakończone testem sprawdzającym – czas trwania 65 minut

• podsumowanie spotkania i wręczenie upominków (około 30 min.).


Stowarzyszenie powstało i działa w oparciu o długoletnie doświadczenia 122 honorowych krwiodawców zrzeszonych w klubie HDK PCK “Strażak” w Oświęcimiu, będących jednocześnie (w większości przypadków) członkami Ochotniczych Straży Pożarnych lub funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030