Ikona nagłówka

Podniesienie kompetencji Stowarzyszenia i zwiększenie zakresu nieodpłatnych usług świadczonych społeczności lokalnej, poprzez zakup zakup brakujących elementów systemu nagłośnieniowego

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
8 głosów

Podstawowym celem Stowarzyszenia Gospel nad Rabą jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, pobudzanie aktywności muzycznej oraz promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego osób z województwa Małopolskiego a w szczególności z powiatu bocheńskiego.

Organizacja od 2017 r. prowadzi całoroczną pracę z dziećmi i młodzieżą polegającą na organizowaniu warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży, koncertów z udziałem chóru dziecięcego i młodzieżowego z profesjonalną oprawą muzyczną, nagłośnieniem i świetleniem, organizowaniem wycieczek i wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzeniu cotygodniowych prób śpiewu i organizowaniu oprawy muzycznej Mszy.

Od czerwca 2020 Stowarzyszenie prowadzi chór Gospel dla dorosłych – Raba Gospel Choir; organizuje cotygodniowe próby chóru, angażuje nauczyciela śpiewu i dyrygenta chóru oraz zawodowych muzyków akompaniatorów i aranżerów.

Od 2017 roku Stowarzyszenie zorganizowało już m.in. osiem własnych koncertów (noworocznych i uwielbieniowych), poprzedzanych każdorazowo akcją promocyjną, współorganizowało trzy gminne „Koncerty pod Patrią” z okazji święta 11 listopada.


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia gospel nad Rabą poprzez zakup stageboxa S32 firmy Bheringer oraz organizację koncertu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030