Ikona nagłówka

Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty Stowarzyszenia GorliceBike oraz zwiększenie jakości i sposobu prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnych jak również bezpieczeństwa wyjazdów rowerowych

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
134 głosów

Stowarzyszenie GorliceBike to grupa osób skupionych wokół tematyki związanej z turystyką rowerową, działają na rzecz promocji takiej formy wypoczynku w Gorlicach, Powiecie Gorlickim, a także na obszarze Beskidu Niskiego.

Są otwarci na różne formy rowerowania, od jazdy miejskiej, rekreacyjnej, turystyki rowerowej aż po jazdę MTB. Organizują spontaniczne wypady rowerowe, całodniowe wycieczki rowerowe, a także zorganizowane imprezy.

Działają na rzecz:

  • promocji aktywnego stylu życia
  • upowszechniania kultury fizycznej
  • rozwoju infrastruktury rowerowej
  • promocji turystycznej regionu

Osoby będące w Zarządzie Stowarzyszenia posiadają kwalifikacje w postaci uprawnień Instruktora Turystyki Rowerowej i w przeszłości niejednokrotnie pełnili takie funkcje i obowiązki. Stowarzyszenia GorliceBike posiada duże doświadczenie związane z organizacją wydarzeń rowerowych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Ostatnio we wrześniu 2021 roku zorganizowało X Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa. Był to kolejny, już trzeci z rzędu, rowerowy rajd organizowany corocznie we wrześniu.


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia GorliceBike poprzez stworzenie terenowego mobilnego “biura Stowarzyszenia” wykorzystywanego podczas wydarzeń rowerowych jak i akcji promujących działania Stowarzyszenia oraz zakup przyczepki rowerowej do przewozu dzieci, bagażnika na hak samochodowy do przewozu 4 rowerów i profesjonalnej jednokołowej przyczepki bagażowej.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030