Ikona nagłówka

Silna jestem bezpieczna!

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
34 głosów

Projekt zakładał organizację przez Fundację na rzecz Kultury i Rozwoju Kobiet szkolenia proobronnego dla mieszkanek Krakowa.

Tematyka warsztatów:

Podstawy zachowania w interakcji ofiara-napastnik:

 • poznanie podstawowych zachowań,
 • nauka odruchów,
 • techniki odwracania uwagi napastnika,
 • psychologia ofiary oraz napastnika,
 • podstawowe techniki samoobrony.

Podstawy samoobrony (duszenie, kradzież, napastowanie):

 • techniki uwalniania się z duszenia,
 • technika obłapania,
 • technika ciągnięcia za włosy,
 • technika chwytania za części garderoby.

Podstawy obrony przed narzędziami niebezpiecznymi:

 • techniki obrony w przypadku ataku nożem, pałką teleskopową;
 • techniki utrzymania przeciwnika w dystansie.

Podstawy obrony kubotanem:

 • podstawy walki kubotanem
 • elementami użytku codziennego,
 • nauka prawidłowego zachowania w przestrzeni miejskiej: zabezpieczenie mienia.
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030