Ikona nagłówka

SIŁ(k)A W GRAFFITI

Status konkursu: Zakończony
-
Projekt rozwojowy 2021
8 głosów

Projekt zakładał organizację przez Stowarzyszenie Na Deskach konkursu, warsztatów graffiti oraz wykonanie graffiti w siłowni mieszczącej się w Hali Sportowej w Brzeszczach.

Stowarzyszenie “Na Deskach” jest młodą organizacją zrzeszającą 7 członków, która formalnie funkcjonuje krótko, ale ma duże doświadczenie w działalności nieformalnej, głównie związanej z teatrem, tańcem i reżyserowaniem spektakli. W stowarzyszeniu działają osoby związane z amatorskim ruchem pantomimy o nazwie Teatr Emanujący Życiem – na scenie podczas zajęć spotykają się juniorzy z seniorami a także pełnosprawni z niepełnosprawnymi, dzięki którym w ostatnim czasie powstały dwa spektakle integracyjne, prezentujące twórczość aktorów amatorów w wieku od 6 do prawie 70 lat.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030