Ikona nagłówka

RuszaMY!

Status konkursu: Zakończony
06.11.2023 - 19.11.2023
Projekt społeczny 2023
0 głosów

Projekt realizowany przez Klub Seniora “Pod Białą Gąską” w Nowej Wsi zakładał organizację cyklu wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych dla seniorów z Nowej Wsi.

Zrealizowano:

  1. wyjazd studyjny do sąsiedniego sołectwa- Witkowice
  2. cztery spacery nordic walking
  3. wizyta w gospodarstwie i udział w warsztatach wypieku chleba u P. Wojciecha Procnera
  4. piknik integracyjnyo dla członków klubu i zaproszonych na tę okazję gości z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora z Witkowic

Osoby tworzące Klub Seniora “Pod Białą Gąską” to przede wszystkim mieszkańcy Nowej Wsi. Część członków klubu była dotychczas zrzeszona w Związku Emerytów, jednak ze względu na liczne problemy grupa w obecnym czasie nie prowadzi już działalności. Doświadczenie życiowe, zawodowe i chęć ich spożytkowania wraz z potrzebą udziału w różnych rodzajach aktywności skłoniła chętne osoby do utworzenia nieformalnej grupy Klubu Seniora. Obecnie do klubu należą 22 osoby w wieku senioralnym. Na przestrzeni krótkiego czasu działalności klubu udało się nawiązać stałą współpracę z filią Gminnej Biblioteki Publicznej, znajdującą się w Nowej Wsi. Współpraca ta została zainicjowana głównie ze względu na brak własnego lokalu, w którym grupa mogłaby się spotykać i realizować cykliczne działania.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030