Ikona nagłówka

Rozwój działalności statutowej

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
1 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Kultury i Krzewienia Polskości za Granicą “Grono Polskości” poprzez stworzenie identyfikacji wizualnej organizacji, zakup laptopa oraz szkolenia dla zespołu fundacji, które podniosły ich kompetencje w zakresie zarządzania fundacją, koordynowania projektów i pracy z wolontariuszami.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030