Ikona nagłówka

ROGATKA W SIECI. Projekt i realizacja strony internetowej Fundacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej Rogatka

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
1 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej Rogatka poprzez stworzenie strony internetowej https://www.fundacjarogatka.org.

Misja Fundacji na rzecz Aktywizacji i Integracji Społecznej Rogatka

Wyobraźcie sobie osiedlowe spotkanie strudzonych rodziców w przystani relaksacyjnej, podczas ich pociechy będą puszczać latawce pod opieką seniorów i seniorek z okolicy.

A co powiecie na kolację, którą po ciężkim dniu pracy w korporacji można zamówić i zjeść razem z poszukującymi pracy sąsiadami, którzy hojnie ugoszczą – zadbają o puste żołądki i o słowo otuchy… albo na wspólne zwiedzanie okolicy i wymianę opowieści o korzeniach starych i nowych mieszkańców dzielnicy… i burzę mózgów nad otoczeniem, w którym razem żyjemy. Czego naprawdę potrzebujemy i co sami możemy dać?

Po to właśnie założyłyśmy Rogatkę, żeby tworzyć warunki do wychodzenia z oddzielonych i zamkniętych światów, w które wrzuca nas współczesny tryb życia. Chcemy kruszyć społeczne lody, które nam nie służą i w ich miejsce zadbać o budowanie więzi międzyludzkich. Dzięki wzajemnemu szacunkowi, wrażliwości i otwartości możemy współtworzyć własne otoczenie, które będzie nam dawać oparcie, poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

Mamy na względzie troskę o osoby defaworyzowane i zagrożone dyskryminacją lub wykluczeniem, które żyją wokół nas. Z taką samą uważnością myślimy o wszystkich tych z nas, którzy z rozmaitych względów czują się w swoim otoczeniu nie dość u siebie, nie dość przyjaźnie przyjmowani.

Wierzymy, że wokół nas jest wystarczająco dużo ludzi, którzy też przeczuwają, że choć każdy z nas ma inne potrzeby, zaspokajanie własnych potrzeb spotyka się z zaspokajaniem potrzeb innych.

Wszystkich – niezależnie od pochodzenia, państwowości, stanu cywilnego, wieku, wyznania lub bezwyznaniowości, majętności lub niemajętności, statusu społecznego, wykształcenia, zawodu, pracy lub braku pracy, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zdrowia lub choroby, sprawności lub niepełnosprawności, urody, rozmiaru, masy ciała, kondycji fizycznej, preferencji i światopoglądów i niezależnie od wszystkich innych kategorii, jakich można użyć, żeby siebie samych oraz innych oddzielić i poróżnić – zapraszamy do Rogatki.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030