Ikona nagłówka

Poza horyzont

Status konkursu: Zakończony
06.11.2023 - 19.11.2023
Projekt społeczny 2023
21 głosów

Projekt realizowany przez Grupę Hobbystyczną “Babski Art” z Nowej Wsi zakładał organizację warsztatów rękodzielniczych z metod transferu wydruku na drewnie, witrażu oraz utwardzania tkanin.


Nieformalna grupa ” Babski Art” powstała w 2014 roku z inicjatywy kilku Pań, zamieszkujących sołectwo Nowa Wieś. Potrzeba spotykania się w czasie wolnym, poza domem i w gronie kobiecym stała się kluczowym powodem zainicjowania działalności. Stały, skład 11 członkiń pozwolił na przestrzeni lat na cykliczne, co miesięczne spotkania w Bibliotece w Dworku. Grupa nie posiada własnego lokalu, lecz dzięki wsparciu ze strony biblioteki może kontynuować spotkania w jej pomieszczeniach, z dostępem do urządzeń multimedialnych, Internetu, ksero, drukarki itp..

Dotychczasowe zajęcia hobbystyczno- rękodzielnicze miały charakter warsztatowy, na których powstały prace wykonane między innymi techniką: scrapbookingu, decoupage, z elementami florystyki, makramy itp. Do udziału i prowadzenia zajęć były zapraszane osoby z zacięciem hobbystycznym, które nieodpłatnie dzieliły się z nimi swoją pasją.

Współuczestniczenie w inicjatywach podejmowanych przez bibliotekę, zaowocowało między innymi zorganizowaniem corocznych już wydarzeń: Rodzinnych warsztatów wykonania palm wielkanocnych i bożonarodzeniowych warsztatów dla dzieci.

Osoby tworzące grupę to przede wszystkim pasjonatki form rękodzielniczych zmuszone często do poszukiwania kreatywnych rozwiązań na realizację spotkań warsztatowych. Chęć działania w tym obszarze i podtrzymania więzi społecznej skłaniały do zdobywania wiedzy na ten temat często we własnym zakresie. Były to zazwyczaj udziały w bezpłatnych warsztatach, jak na przykład “Wieś pełna skarbów”-corocznym festiwalu rękodzieła na terenie Małopolski.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030