Ikona nagłówka

Akademia Aktywności Polsko-Ukraińskiej

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
156 głosów

Projekt realizowany przez grupę nieformalną Polsko – Ukraińska Strefa Społeczna zakładał organizację lekcji języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy do gminy Biskupice. Dodatkowo zrealizowano zajęcia dla maluszków, których rodzice i rodzeństwo uczestniczyli w lekcjach języka polskiego oraz zajęcia warsztatowo-animacyjne, które pozwoliły na spotkanie się rodzin z Ukrainy, integrację, wymianę kontaktów.


Grupa działa na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, organizuje spotkania integracyjne pełnosprawnych ze sprawnymi inaczej. Członkowie działają na rzecz osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te współpracują z Grupą Świat Uśmiechu (działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych) i z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych Proelio (działania na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030