Ikona nagłówka

Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
224 głosów

Projekt zakładał organizację warsztatów dla najmłodszych mieszkańców Kwaśniowa pozwalających lepiej poznać miejscowość. Dzieci uczestniczyły w będą w zajęciach przyrodniczo – krajoznawczych, plastycznych i fotograficznych.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030