Ikona nagłówka

Ogrodowe skrzynki kontaktowe

Status konkursu: Zakończony
06.11.2023 - 19.11.2023
Projekt społeczny 2023
30 głosów

Projekt realizowany przez grupę Między Innymi zakładał organizację cyklu działań aktywizujących lokalną społeczność Chełmka.

Zrealizowane działania:

 1. Prace ogrodnicze – Konstruowanie skrzyń do sadzenia roślin, wypełnianie ich ziemią, przygotowanie terenu do postawienia skrzyń, budowanie ławek, sadzenie roślin
 2.  Akcja sadzenia ziół i kwiatów – zaproszenie do wspólnego sadzenia poprzez plakaty i ogłoszenia w mediach, sadzenie roślin przez zaproszonych mieszkańców
 3.  2 spacery przyrodnicze – zbieranie ziół i pożytecznych chwastów. Spacery kończyły się w sali RSTK lub ŚDS, gdzie uczestniczy przygotowywali zebrane rośliny do zasuszenia i tworzenia zielników. Towarzyszyła temu prelekcja biologa na temat roślinności Chełmka
 4. 2 warsztaty plastyczne (wykonywanie szkiców roślin z natury na wolnym powietrzu, malowanie w siedzibie RSTK) oraz wystawa powstałych prac w czasie Spotkań Folklorystycznych nad Przemszą i w stałych galeriach (biblioteka, MOKSiR, ŚDS)
 5. Sadzenie jesiennych cebulek: 2 nauczycielki z przedszkola + 45 dzieci oraz podopiecznych ŚDS i mieszkańców bloku komunalnego.
 6. Podsumowanie projektu, promocja efektów – przedstawiona będzie prezentacja ze zdjęciami, pokazująca etapy realizacji projektu oraz jego efekty. Podczas spotkania w sali ŚDS zaproszeni mieszkańcy zostaną poczęstowani ziołowymi naparami oraz będą mogli obejrzeć zielnik, przygotowany podczas warsztatów.

Grupa nieformalna – tworzą ją:

 • emerytowana polonistka – pomysłodawczyni i liderka projektu, koordynatorka przyrodniczych spacerów edukacyjnych, posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów młodzieżowych w ramach programu “Równać szanse”, których celem były działania kulturalne, zachęcające do czytania i poszerzania wiedzy z zakresu sztuki, literatury, muzyki oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;
 • nauczycielka przedszkola – pedagog, koordynatorka projektu wśród dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców, posiada doświadczenie pedagogiczne i umiejętność pracy z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami;
 • kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy – koordynatorka projektu wśród pracowników i podopiecznych ośrodka, posiada doświadczenie w kierowaniu osobami z różnymi problemami psychicznymi i potrzebami samorealizacji;
 • przewodnicząca Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku – koordynatorka warsztatów plastycznych, artystka-amator, uczestniczka wielu wernisaży i warsztatów plastycznych;
 • mieszkanki bloku komunalnego – koordynatorki projektu wśród mieszkańców, dotkniętych problemami społecznymi i zagrożonych wykluczeniem, posiadające rozeznanie w potrzebach swojego środowiska;
 • osoba z niepełnosprawnością – animatorka działań dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową, doradca w sprawie tworzenia warunków dostępności projektu dla osób z dysfunkcjami, zaangażowana w promocję działań MOKSiR w Chełmku, posiadająca wiedzę dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Grupa współpracuje z lokalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, a wolontariuszami są najczęściej uczniowie oraz poproszeni o pomoc znajomi dorośli. Mają  możliwość korzystania nieodpłatnie z pomieszczeń RSTK, ŚDS, Biblioteki Publicznej i MOKSiR w Chełmku, posiadają sprzęt do robienia zdjęć i komputery do tworzenia tekstów oraz projektów graficznych. Współpracują też z lokalną drukarnią “Impreso” oraz właścicielami ogródków działkowych w Chełmku.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030