Ikona nagłówka

NIEstarość- spotkania międzypokoleniowe

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
86 głosów

Projekt realizowany przez Klub Seniora Pozytywnie Zakręceni zakładał organizację międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych, które polegały na wzajemnym uczeniu się młodzieży i osób starszych, przekazie wiedzy i umiejętności między pokoleniami, które na co dzień nie mają wspólnej płaszczyzny kontaktu. Ideą przewodnią warsztatów było „Uczenie rzeczy, których się nie uczy” (szycie, przygotowanie posiłków, wypiekanie ciastek, obsługa smartfonu, surfowanie w sieci).

Celem projektu było wyposażenie młodego pokolenia w unikalną wiedzę, która nie jest przekazywana w systemie edukacji i ulega procesowi zanikania. Z drugiej strony warsztaty były idealnym przykładem współpracy młodszego pokolenia ze starszym. Młode pokolenie wprowadziło swoich dziadków w świat nowoczesnych technologii, udzieliło wsparcia w obsłudze sprzętu i programów, a dzięki seniorom poznało tajniki kulinariów i szycia.

Działania:

  •  “… igła z nitką”- spotkanie poświęcone podstawowym umiejętnościom np. nawlekanie igły, robienie supełka, ściegi, przyszywanie guzika.
  •  “Surfowanie w sieci – jak to się robi”: spotkanie poświęcone obsłudze smartfonów, tabletów oraz korzystania z Internetu.
  • międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła z zakresu decoupage
  • gimnastyka dla seniora
  • międzypokoleniowy wyjazd do teatru
  • organizacja Dnia Międzypokoleniowego

Klub Seniora Pozytywnie Zakręceni powstał w trakcie realizacji działań przez grupę nieformalną DZIAŁAJMY RAZEM w ramach projektu “Pozytywne zakręcenie” w 2021 roku . Skupia około 15 członków i koncentruje swoją działalność na tematach związanych różną aktywnością osób w wieku senioralnym.

Patron: Stowarzyszenie Nasza Gmina Mędrzechów

 

 

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030