Ikona nagłówka

Moc Kobiet NGO – warsztaty rozwojowe dla przedstawicielek sądeckich organizacji pozarządowych

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
20 głosów

Projekt zakładał organizację przez Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam warsztatów rozwojowych dla kobiet aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności Nowego Sącza.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030