Ikona nagłówka

Mama nie sama – warsztaty rozwojowe dla kobiet

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
82 głosów

Projekt zakładał organizację czterech warsztatów dla kobiet z krakowskiej grupy nieformalnej Macierzanka.

Warsztaty ceramiczne i florystyczne miały na celu uspołecznienie, relaksację, polepszenie stanu psychicznego oraz wyposażenie kobiet w praktyczną wiedzę z tworzenia ceramiki oraz florystyki, a także dały możliwość ponownego spotkania się podczas wspólnego tworzenia ceramicznych naczyń oraz bukietów.

Dwa kolejne warsztaty (“sztuka dialogu” i “self-reg”) miały formę wykładowo-warsztatową i ich celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz samooceny mam poprzez praktyczną wiedzę z zakresu komunikacji oraz samoregulacji emocji.

Grupa Macierzanka prowadzi cotygodniowe spotkania mam, podczas których mamy mają okazję podzielić się swoim doświadczeniem oraz wspólnie porozmawiać. Prężnie działa również grupa mailingowa Macierzanka, która również prowadzi dyskusje na istotne dla kobiet tematy.

Członkinie grupy widzą ogromną potrzebę wsparcia młodych mam oraz wielką wartość tworzenia tematycznych grup lokalnych dla takich kobiet. Współdzielenie problemów wychowawczych, rodzinnych oraz małżeńskich, porady doświadczonych, starszych koleżanek oraz dostęp do fachowej wiedzy, przekazywanej podczas warsztatów podnosi kompetencje oraz samoocenę kobiet, a także dba o ich dobry stan psychiczny.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030