Ikona nagłówka

Kreatywna Akademia Młodego Technika

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
712 głosów

Projekt zakładał organizację przez grupę nieformalną Kreatywni Rodzice kreatywnych warsztatów naukowo-technicznych dla 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Orawsku.

Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej Kreatywni Rodzice są przede wszystkim rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrowsku. Działania grupy mają na celu rozwój intelektualny dzieci poprzez szeroko rozumiane zajęcia rozwijające. Grupa Kreatywni rodzice jest inicjatorem różnych ciekawych, inspirujących działań na terenie Gminy Nowy Targ.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030