Ikona nagłówka

Wiosna w Sercach Seniorów

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
12 głosów

Projekt realizowany przez Klub Seniora Zaborze zakładał organizację wycieczek, warsztatów z neurografiki oraz zabawy przy muzyce i prażonych poprzedzonej wykładem o zdrowym żywieniu w wieku senioralnym dla seniorów z Zaborza i okolic.


Klub Seniora Zaborze od lat podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne (warsztaty, prelekcje), integracyjne (spotkania, ogniska), kulturalne (udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach z KGW, zespołami śpiewaczymi, współorganizacja wydarzeń w sołectwie).


Działalność Klubu Seniora w Zaborzu rozpoczęła się w styczniu 2016 r. Klub liczy obecnie 20 aktywnych członków. Od początku klub ma liczne kontakty klubami z Grojca, Rajska, z miasta Oświęcim, z Kołem Gospodyń Wiejskich i Zespołem ludowym “Holanie”.Wspólnie organizują liczne okazyjne imprezy, spotkania i razem wędrują po kraju. Zwiedzili częściowo Kraków, Wrocław, Bielsko-Białą, Łagiewniki, Pieniny, Mosznę, Opole, Pszczynę i wiele innych ciekawych miejscowości. Oprócz tego organizują imprezy kulturalne jak salony poezji, ciekawej książki, wystawy.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030