Ikona nagłówka

Brydż to zaiste most wspaniały

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
72 głosów

Projekt realizowany przez Klub Brydża Sportowego LCK ATUT LIBIĄŻ zakładał organizację otwartych turniejów brydża sportowego, cotygodniowych turniejów dla członków klubu oraz szkoleń dla członków koła i osób zainteresowanych prowadzonych przez sędziego i instruktora gry w brydża.


Głównym celem działania Klub Brydża Sportowego LCK ATUT LIBIĄŻ jest integracja społeczna, poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez umożliwienie gry w brydża sportowego w oparciu o posiadany sprzęt oraz poszerzania wiedzy o brydżu. W tym celu grupa współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami m.in. LCK w Libiążu, Biblioteką w Libiążu i Chrzanowie, Restauracją Nata w Libiążu, Powiatem Chrzanowskim, Kopalnią Janina i działającymi w niej Związkami Zawodowymi, z firmą Tauron a w przyszłości planują nawiązanie kontaktów ze szkołami. Działalność swoją w tym organizacje turniejów prowadzą zgodnie z regulaminem i przepisami obowiązującymi w PZBS (Polski Związek Brydża Sportowego).

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030