Ikona nagłówka

Kino bez obaw

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
3 głosów

Projekt zakładał organizację przez grupę nieformalną Kulawa Ekipa m.in. szkoleń dla osób pracujących w kinach z zakresu postępowania z osobami o szczególnych potrzebach. Dodatkowo zorganizowano spotkanie integracyjne w Domu Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przystosowano jedno kino do realizacji pokazów sensorycznych poprzez zorganizowanie specjalistycznego szkolenia dla pracowników i naklejenie piktogramów wewnątrz obiektu.
Grupa zaprosiła także na seanse filmowe osoby wrażliwe sensorycznie.

Dzięki realizacji projektu, na terenie Podhala powstała nowa, innowacyjna, jak wynika z wielu rozmów wewnątrz środowiska dotkniętego wykluczeniem, bardzo potrzebna przestrzeń. Przestrzeń otwarta, bezpieczna dająca osobom niepełnosprawnym szansę na wzbogacenie ich codziennego życia poprzez poznawanie kultury świata filmów. Dająca możliwość obcowania i integracji różnym grupom mieszkańców. Realizacja projektu pozwoliła na usunięcie kolejnej istotnej bariery korzystania z miejsc publicznych, jaką obecnie mają rodzice i opiekunowie osób ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030